โซนแรกตึก A เป็นตึกสองชั้น จำนวน 8 ห้อง

เป็นห้อง 2 เตียง มีเตียง 6 ฟุตกับ 3 ฟุต