โซนที่ 2 ตึก B เป็นตึกสองชั้น จำนวน 20 ห้อง

เป็นเตียงเดี่ยว 6 ฟุต