โซนทานบริการอาหารเย็น บริการคาราโอเกะ

สำหรับท่านที่จองแบบแพคเกจ  เริ่ม18.00น.-22.00น.  บริการน้ำแข็ง-น้ำเปล่าฟรี