แพ็คเกจสำหรับ 2 ท่าน 1 คืน 2 วัน สำหรับวันเสาร์-วันหยุด