แพคเกจ 2 วัน 1 คืน (สำหรับ 3-50 ท่าน)

เรามีแพคเกจเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในแบบที่เหมาะสมกับลูกค้าหลากหลาย ไว้ให้เลือกใช้บริการได้ตลอดฤดูกาล มีรายการแพคเกจดังนี้

แพคเกจสำหรับ 3 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 3 ท่าน

สำหรับ 3 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 5 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 5 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 5 ท่าน 


แพคเกจสำหรับ 6 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 6 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 6 ท่าน 


แพคเกจสำหรับ 7 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 7 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 7 ท่าน 


แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน
แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 50 ท่านแพคเกจสำหรับ 50 ท่านแพคเกจสำหรับ 50 ท่าน แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน


หมายเหตุ ** 

  • ห้องคาราโอเกะไม่รวมอยู่ในบริการ
  • อัตราค่าห้องคาราโอเกะ 3,500 บาท
  • เริ่มใช้ห้องคาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 22.00 น