แพคเกจเหมารีสอร์ท 3 วัน 2 คืน

แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน (3 วัน 2 คืน)

ราคา

 • วันอาทิตย์ วันศุกร์ ท่านละ 2000 บาท
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 2200 บาท

บริการที่จะได้รับ

 • ที่พัก 5 ห้อง
 • รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว (บริการฟรี)
 • อาหารเช้า ข้าวต้มไก่ ขนมปังปิ้ง กาเฟ โอวัลติน
 • อาหารเย็น  2 มื้อ ดังนี้
  • มื้อแรก
   • ปลากะพงทอดน้ำปลา  2 ที่
   • ต้มยำทะเลน้ำข้น  2 ที่
   • หมึกผัดไข่เค็ม  2 ที่
   • ผัดผักใส่กุ้ง  2 ที่
   • ยำทะเล  2 ที่
   • ข้าวสวย 3  โถ
  • มื้อที่สอง
   • ปลากะพงนึ่งมะนาว  2 ที่
   • แกงส้มกุ้งผักรวม  2 ที่
   • ปูอบวุ้นเส้น  2 ที่
   • ทะเลผัดฉ่า  2 ที่
   • หมึกผัดพริกเผา  2 ที่
   • ข้าวสวย  3 โถ
   • น้ำ และน้ำแข็ง ฟรี
 • กิจกรรมทางน้ำ
 • ดำนำสน็อคเกิ้ล
 • เตียงชายหาด
 • ตกหมึก (ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็น เจ็ทสกีแทนได้ค่ะ)

หมายเหตุ ** หากลุกค้าต้องการใช้ห้องคาราโอเกะสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ โดยคิดค่าบริการเพิ่มในราคา 3,500 บาท สามารถใช้คาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 22.00 น.

 


แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน (3 วัน 2 คืน)

ราคา

 • วันอาทิตย์ วันศุกร์ ท่านละ 2000 บาท
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 2200 บาท

บริการที่จะได้รับ

 • ที่พัก 10 ห้อง
 • รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว (บริการฟรี)
 • อาหารเช้า ข้าวต้มไก่ ขนมปังปิ้ง กาเฟ โอวัลติน
 • อาหารเย็น  2 มื้อ ดังนี้
  • มื้อแรก
   • ปลากะพงทอดน้ำปลา  4 ที่
   • ต้มยำทะเลน้ำข้น  4 ที่
   • หมึกผัดไข่เค็ม  4 ที่
   • ผัดผักใส่กุ้ง  4 ที่
   • ยำทะเล  4 ที่
   • ข้าวสวย 6  โถ
  • มื้อที่สอง
   • ปลากะพงนึ่งมะนาว  4 ที่
   • แกงส้มกุ้งผักรวม  4 ที่
   • ปูอบวุ้นเส้น  4 ที่
   • ทะเลผัดฉ่า  4 ที่
   • หมึกผัดพริกเผา  4 ที่
   • ข้าวสวย  6 โถ
   • น้ำ และน้ำแข็ง ฟรี
 • กิจกรรมทางน้ำ
 • ดำนำสน็อคเกิ้ล
 • เตียงชายหาด
 • ตกหมึก (ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็น เจ็ทสกีแทนได้ค่ะ)

หมายเหตุ ** หากลุกค้าต้องการใช้ห้องคาราโอเกะสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ โดยคิดค่าบริการเพิ่มในราคา 3,500 บาท สามารถใช้คาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 22.00 น.


แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน (3 วัน 2 คืน)

ราคา

 • วันอาทิตย์ วันศุกร์ ท่านละ 1800 บาท
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 2000 บาท

บริการที่จะได้รับ

 • ที่พัก 15 ห้อง
 • รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว (บริการฟรี)
 • อาหารเช้า ข้าวต้มไก่ ขนมปังปิ้ง กาเฟ โอวัลติน
 • อาหารเย็น  2 มื้อ ดังนี้
  • มื้อแรก
   • ปลากะพงทอดน้ำปลา  6 ที่
   • ต้มยำทะเลน้ำข้น  6 ที่
   • หมึกผัดไข่เค็ม  6 ที่
   • ผัดผักใส่กุ้ง  6 ที่
   • ยำทะเล  6 ที่
   • ข้าวสวย 8  โถ
  • มื้อที่สอง
   • ปลากะพงนึ่งมะนาว  6 ที่
   • แกงส้มผักรวม  6 ที่
   • ปูอบวุ้นเส้น  6 ที่
   • ทะเลผัดฉ่า  6 ที่
   • หมึกผัดพริกเผา  6 ที่
   • ข้าวสวย  6 โถ
   • น้ำ และน้ำแข็ง ฟรี
 • กิจกรรมทางน้ำ
 • ดำนำสน็อคเกิ้ล
 • เตียงชายหาด
 • ตกหมึก (ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็น เจ็ทสกีแทนได้ค่ะ)

หมายเหตุ ** หากลุกค้าต้องการใช้ห้องคาราโอเกะสามารถแจ้งได้ที่เจ้าหน้าที่ โดยคิดค่าบริการเพิ่มในราคา 3,500 บาท สามารถใช้คาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 22.00 น.


แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน (3 วัน 2 คืน)

ราคา

 • วันอาทิตย์ วันศุกร์ ท่านละ 1800 บาท
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 2000 บาท

บริการที่จะได้รับ

 • ที่พัก 20 ห้อง
 • รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว (บริการฟรี)
 • อาหารเช้า ข้าวต้มไก่ ขนมปังปิ้ง กาเฟ โอวัลติน
 • อาหารเย็น  2 มื้อ ดังนี้
  • มื้อแรก
   • ปลากะพงทอดน้ำปลา  8 ที่
   • ต้มยำทะเลน้ำข้น  8 ที่
   • หมึกผัดไข่เค็ม  8 ที่
   • ผัดผักใส่กุ้ง  8 ที่
   • ยำทะเล  8 ที่
   • ข้าวสวย 10 โถ
  • มื้อที่สอง
   • ปลากะพงนึ่งมะนาว  8 ที่
   • แกงส้มกุ้งผักรวม  8 ที่
   • ปูอบวุ้นเส้น  8 ที่
   • ทะเลผัดฉ่า  8 ที่
   • หมึกผัดพริกเผา  8 ที่
   • ข้าวสวย  10 โถ
   • น้ำ และน้ำแข็ง ฟรี
 • กิจกรรมทางน้ำ
 • ดำนำสน็อคเกิ้ล
 • เตียงชายหาด
 • ตกหมึก (ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็น เจ็ทสกีแทนได้ค่ะ)

หมายเหตุ **  ฟรีห้องคาราโอเกะ 1  วัน สามารถใช้คาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 20.00 น.


แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน (3 วัน 2 คืน)

ราคา

 • วันอาทิตย์ วันศุกร์ ท่านละ 1800 บาท
 • วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านละ 2000 บาท

บริการที่จะได้รับ

 • ที่พัก 25 ห้อง
 • รถมอเตอร์ไซค์หรือรถสองแถว (บริการฟรี)
 • อาหารเช้า ข้าวต้มไก่ ขนมปังปิ้ง กาเฟ โอวัลติน
 • อาหารเย็น  2 มื้อ ดังนี้
  • มื้อแรก
   • ปลากะพงทอดน้ำปลา  10 ที่
   • ต้มยำทะเลน้ำข้น  10 ที่
   • หมึกผัดไข่เค็ม  10 ที่
   • ผัดผักใส่กุ้ง  10 ที่
   • ยำทะเล  10 ที่
   • ข้าวสวย 12 โถ
  • มื้อที่สอง
   • ปลากะพงนึ่งมะนาว  10 ที่
   • แกงส้มกุ้งผักรวม  10 ที่
   • ปูอบวุ้นเส้น  10 ที่
   • ทะเลผัดฉ่า  10 ที่
   • หมึกผัดพริกเผา  10 ที่
   • ข้าวสวย  12 โถ
   • น้ำ และน้ำแข็ง ฟรี
 • กิจกรรมทางน้ำ
 • ดำนำสน็อคเกิ้ล
 • เตียงชายหาด
 • ตกหมึก (ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนเป็น เจ็ทสกีแทนได้ค่ะ)

หมายเหตุ **  ฟรีห้องคาราโอเกะ 1  วัน สามารถใช้คาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 22.00 น.