แบบ 2 วัน 1 คืน แพคเกจแบบหมู่คณะ

มีให้เลือก 5 แบบดังนี้

แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน แพคเกจสำหรับ 10 ท่านแพคเกจสำหรับ 10 ท่าน แพคเกจสำหรับ 10 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน แพคเกจสำหรับ 20 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน 

แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน แพคเกจสำหรับ 30 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน
แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน แพคเกจสำหรับ 40 ท่าน


แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน

แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน แพคเกจสำหรับ 50 ท่าน


หมายเหตุ ** 

  • แพคเกจที่ไม่มีฟรีคาราโอเกะลูกค้าสามารถใช้บริการได้ในราคา 3,500 บาท
  • เริ่มใช้ห้องคาราโอเกะได้ในเวลา 18.00 – 22.00 น